//////

NA SKUTEK BODŹCÓW

Reakcje symboliczne pośredniczące, utajone, spełnia jące rolę sygnałów stymulujących świadome zachowa­nie się człowieka — to właśnie jego myśli *. Powstają one na skutek bodźców informacyjnych dopływających z otoczenia, konfrontowanych z informacjami zawarty­mi w Wewnętrznej pamięci człowieka.Myślenie można więc uznać za proces konfrontowania informacji bodźcującej z informacją zawartą w pamię­ci, dokonujący się w umyśle, a przy tym w ramach ustalonego systemu symboli. A zatem myślenie jest cią­giem utajonych reakcji symbolicznych, pośredniczących między pobudzającymi bodźcami-symbolami a ostatecz­ną reakcją umysłu. W ten sposób rozumowanie jest for­mą transformacji owych informacji, odbywającą się na podstawie doświadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *